Ẩm thực Hàn Quốc luôn hấp dẫn đối với khách du lịch nước ngoài. Những món ăn truyền thống đặc biệt ấn tượng và lưu trong tâm trí người nước ngoài như là Kimchi có thể coi là biểu tượng. Nếu như bạn chỉ biết có kimchi Hàn Quốc thôi thì chưa đủ, còn có rất nhiều món ăn đặc biệt khác nữa mà khi đi du lịch Hàn Quốc mà nên trải nghiệm ít nhất một lần.