Nghỉ lễ năm ngày liên tục dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5

Nghỉ lễ năm ngày liên tục dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5
Rate this post

Do ngày giỗ Tổ Hùng Vương liền kề dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 nên người lao động được nghỉ năm ngày liên tục.

Căn cứ Bộ luật lao động năm 2019, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 3 ngày dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) và 1 ngày dịp 30-4 và 1-5.

Tuy nhiên, số ngày nghỉ lễ năm 2023 được tăng lên thành năm ngày liên tục do các ngày lễ và ngày nghỉ hằng tuần sát nhau.

Cụ thể, giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 29-4 dương lịch, ngay trước các ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Do ngày 29-4 là thứ bảy (ngày nghỉ cuối tuần) nên người lao động được nghỉ bù vào tuần tiếp theo, tức là ngày 2-5. Trong khi đó, ngày 30-4 trùng với ngày chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù tiếp ngày 3-5. 

Như vậy, năm 2023, người lao động được nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 trong năm ngày liên tục, từ 29-4 đến hết 3-5. 

Lịch nghỉ trên áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội. 

Các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Cũng theo Bộ luật lao động năm 2019, người lao động nếu làm thêm giờ, làm việc ban đêm vào ngày nghỉ lễ còn được hưởng ít nhất 300% lương, chưa bao gồm tiền lương làm việc ngày này.

Nguồn tin tuổi trẻ!

Bạn cũng có thể thích...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here